Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0012
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаване и излъчване на 7 филма (всеки филм ще бъде разработен в три серии с продължителност на всяка серия от 5 минути) в избраните “теми”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   473122   Решение         01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
2   473124   Обявление за поръчка (ЕС)     01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
3   522141   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.02.2013 г.  05.02.2013 г.