Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2009-0008
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: „Предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти на “Young Digital Planet (YDP)” и локализация и адаптация на 1000 електронни урока на YDP за нуждите на МОН”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   333197   Решение         26.06.2009 г. 
2   369784   Информация за сключен договор         28.07.2009 г.  04.08.2009 г.