Версия за печат

BG-ЯМБОЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-ГР.ЯМБОЛ, Ж.К. Д-Р Д.ДОНЧЕВ №10, За: Д-Р ДОНКА АТАНАСОВА, БЪЛГАРИЯ 8600, ЯМБОЛ, Тел.: 046 669218, E-mail: dmsgd_yambol@abv.bg, Факс: 046 669218

Място/места за контакт: ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-ГР.ЯМБОЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: гр.Ямбол ж.к."Д-р Д.Дончев" № 10.

Адрес на профила на купувача: http://dmsgd-yambol.com/pk.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на хранителни продукти: 1.Месо и месни продукти, риба, филе и друго месо от риба, замразено. 2.Плодове и зеленчуци, пресни. 3.Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани. 4.Млечни продукти. 5.Специални хранителни продукти. 6.Хлебни изделия. 7. Различни хранителни продукти-сухари, бисквити, захар, шоколадови и захарни изделия, чай, хранителни подправки, тестени изделия. 8.Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти. 9.Животински или растителни масла и мазнини.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15112130, 15113000, 15131100, 15131410, 15131420, 15221000, 15313000, 15331100, 15331120, 15331130, 15331131, 15331132, 15331140, 15331170, 15331400, 15331420, 15331450, 15332000, 15332230, 15332291, 15332296, 15332270, 15332400, 15411200, 15423000, 15511500, 15530000, 15544000, 15551300, 15611000, 15612100, 15612110, 15625000, 15626000, 15811100, 15831200, 15842200, 15842300, 15851000, 15851200, 15865000, 15870000, 15871100, 15872300, 15872400, 15898000, 15899000, 15820000, 15550000, 15331150, 15880000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Пилета
Свинско месо
Колбаси и подобни продукти от месо
Шунка
Кюфтета от месо
Риба, замразена
Картофи, преработени
Зеленчуци, пресни или замразени
Лукови зеленчуци, преработени
Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени
Фасул, преработен
Грах, преработен
Листно-стеблени зеленчуци и зеле, преработени
Зеленчуци, замразени
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Консервирани домати
Маслини, преработени
Плодове (вкл. черупкови), преработени
Мармалади
Конфитюр от кайсии
Конфитюр от ягоди
Плодови пюрета
Консервирани плодове
Олио за готвене
Хидрогенирани и естерифицирани мазнини или масла
Пълномаслено мляко
Масло
Твърдо сирене
Кисело мляко
Олющен ориз
Пшеничено брашно
Пълнозърнесто брашно
Грис
Нишесте за крем
Хляб
Бяла захар
Шоколадови изделия
Сладкарски и захарни изделия
Макаронени изделия
Обработени тестени храни и кускус
Билков чай
Хранителни подправки и сосове
Оцет и заместители на оцета
Билки
Сол
Мая
Набухватели
Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия
Други млечни продукти
Бобови растения с шушулките, преработени
Специални хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Месо и месни продукти, риба, филе и друго месо от риба, замразено-пилета-300 кг.;свинско месо, колбаси, кайма-150 кг.;риба, замразена-50 кг.;пастет-20 бр. 2.Плодове и зеленчуци, пресни-1200 кг. 3.Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани-пюрета-430 бр., зеленчуци в консерва-540 бр., конфитюр, мармалад-50 бр.;маслини-10 кг.;лютеница-30 бр.;бобови растения-50 кг.;ориз-140 кг. 4.Млечни продукти-кисело мляко-5000 кофички; пълномаслено мляко-900 литра; твърдо сирене-290 кг.;масло-30 кг.;кашкавал-15 кг. 5.Специални хранителни продукти-хомогенизирани детски храни-1280 бр. 6.Хлебни изделия-Хляб 0,700 кг.-1500 бр. 7. Различни хранителни продукти-сухари, бисквити, захар, шоколадови и захарни изделия, чай, хранителни подправки, тестени изделия-бисквити-500 бр.; вафли кутия-52 бр.;захар-500 кг.;чай-120 бр.;хранителни подправки-90 бр.;зърнена закуска-20 кг. 8.Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти-брашно-250 кг.;нишесте-420 бр. 9.Животински или растителни масла и мазнини-олио-288 литра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДМСГД-Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните продукти и напитки да отговарят на Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Наредба №2 /07.03.2013 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0-3 години в детските заведения и детските кухни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

В съответствие с чл.101 в от ЗОП, офертата трябва да съдържа:данни за лицето, което прави предложение; предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката; ценово предложиниел; срок на валидност.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://dmsgd-yambol.com/pk.php

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2016