Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД, ул. Армейска 11, За: Ваня Mайденова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 648180, E-mail: odpfzs_sz@abv.bg

Място/места за контакт: „Специализирана болница за активно лечение за пнемо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbalpfzsz.com.

Адрес на профила на купувача: http://sbalpfz-sz.com/profil%D0%B5.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Месо и месни продукти Кренвирш 240кг. Кайма 140кг. Пилешки бутчета 520кг. Пилешки дреболии 160кг. Салам пресен 150кг. Салам шпеков 110кг. Пушено месо 125кг. Месни полуфабрикати – наденица 46кг. Пилешко филе 300кг. Пастет 120кг. Пилета 100кг Русенско варено 100кг. Мляко, млечни произведения и яйца Кашкавал 350кг. Масло 17кг. Мляко кисело 560кг. Сирене краве 330кг. Яйца 2650бр Плодове , зеленчуци - преработени и консерви Грах консерва 100кг. Гювеч консерва 110кг. Домати консерва 280кг. Домати пюре 20кг. Зелен боб консерва 115кг. Лютеница 40кг. Зеле кисело 150кг. Маслини 30кг. Конфитюр 65кг. Бакалски стоки Брашно 55кг. Бял боб 55кг. Захар 160кг. Леща 55кг. Макаронени изделия 150кг. Сол 32кг. Ориз 100кг. Олио 180л. Оцет 20л. Маргарин 100кг Халва 20кг. Дафинов лист 0,50кг. Кимион 0,800кг. Черен пипер 0,500кг. Червен пипер 5кг. Чубрица 1кг. Нане 1кг. Чай 60бр. Конфитюр 75кг. Пресни зеленчуци Домати 30кг. Краставици 30кг. Зеле 75кг. Картофи 500кг. Лук зрял 270кг. Магданоз 10кг. Моркови 45кг. Спанак 30кг. Тиквички 50кг. Хляб и хлебни изделия Хляб "Добруджа " 3900кг. Закуски 320бр. Баници 320бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие се допускат български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на Закона за храните и задължително да са придружени със сертификат за качество, произход и годност от производителя, като доставените стоки следва да са етикетирани, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните. Доставките се извършват попредварителна заявка дадена от възложителя. Транспортирането на стоките е за сметка на доставчика и се извършва с негов транспорт. В предлаганата цена да бъдат включени всички разходи на изпълнителя без ДДС. За всяка доставка се подписва документ от представител на възложителя и изпълнителя, съгласно който се изготвя фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 13:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 04.05.2015 от 09:30ч в заседателната зала на СБАЛПФЗ - Стара Загора. Финансиране - с бюджетни средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015