* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Списък на поръчките, за които не е изпращана информация повече от 6 месеца
*
*
Партида на възложител:  
  
Поръчка# Възложител Описание
00044-2007-0182 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг/проектиране и изграждане/ на пътен участък от път ІІ-56 гр. Шипка - с. Г.Сахране - път І-6 с. Турия - граница Пловдив от км.0+000 до км. 35+800.
00044-2007-0204 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонти работи на обект: Инженеринг-Проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603-ІІ-53-х.Каваклийка-Найденово-Голям дол-Бр.Даскалови от км 0+000 до км 29+410
00044-2007-0213 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2008-0035 Областно пътно управление /ОПУ/ - Перник Проекта обхваща строителство на обект на "Път ІІІ-6233 " Земен - Блатешница -Байкалско- път І-6" от км. 0+000 до км. 15+600" реконструкция и рехабилитациявключващо: земни работи; пътни работи; асфалтови работи; ремонт на големи съоръжения
00044-2008-0042 Областно пътно управление /ОПУ/ - Шумен Проектиране и строителство/инженеринг/ на рехабилитация на Автомагистрала"Хемус" от км 360+540 до км 374+000 и пътен възел "Каспичан", вследствие влошеното транспортно-експлоатационно състояние на посочения участък от нееднородното асфалтобетоново покритие / износващ пласт от плътна смес и износващ пласт от плътна смес с набита фракция/, отстраняване на дефекти по съораженията / появили се вследствие експлоатацията им и отклонения по време на строителството, почистване на водостоци и др.
00044-2008-0045 Областно пътно управление /ОПУ/ - Пазарджик Изготвяне на Технически проект за пътния участък от км 25+150 до км 39+500. Предвиждат се строителни работи с цел възстановяване и подобряване на техникоексплоатационните качества на пътния участък.
00044-2008-0060 Областно пътно управление /ОПУ/ - Пазарджик Изготвяне на Технически проект за пътния участък от км 117+410 до км 124+865. Предвиждат се строителни работи с цел възстановяване и подобряване на техникоексплоатационните качества на пътния участък.
00044-2008-0101 Областно пътно управление /ОПУ/ - Велико Търново Изготвяне на технически проект за път ІІІ 303 „Бутово-Пушево”, участъци от км 19+260 до км 29+650; от км 34+500 до км 41+200 и от км 56+900 до км 62+500 за: рехабилитация на съществуващия път; обемът и съдържанието на пътната разработка и конкретните изисквания на възложителя, отразени в "Техническо задание за проектиране", което е неразделна част от процедурната документация.
00044-2008-0112 Областно пътно управление /ОПУ/ - Шумен При изпълнение на рехабилитацията на път ІІІ – 2073 “ВЕКИЛСКИ – ПЕТ МОГИЛИ – НИКОЛА КОЗЛЕВО “ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 12+700" (стар Път ІІІ – 3209 “Никола Козлево – Векилски от км 0+000 до км 12+700), ще се изпълнят следните видове работи: ремонт на настилката на пътното тяло, земни работи, асфалтови работи,направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, отводнителни мероприятия (облицоване на отводнителните окопи), стабилизиране на банкетии др.
00044-2008-0113 Областно пътно управление /ОПУ/ - Добрич Избор на изпълнител за зареждане на автомобилите на ОПУ - Добрич и поделенията му (РПС) в градовете Добрич, Балчик, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Шабла и с. Крушари област Добрич чрез карти за безналично плащане ппо видове и количества указани в документацията за участие.
00044-2008-0129 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на обект: "Реконструкция на моста над река Янтра при град Бяла".
00044-2008-0130 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ “Поддържане, текущ ремонт, зимно поддържане, включително и на принадлежащите им пътни връзки, поддържане осветлението на тунели, подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на участък от АМ “ТРАКИЯ” ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 90+167 .”
00044-2009-0008 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ОСУШИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНСТРУКЦИИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА НОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА НА ТУНЕЛА „ЕЧЕМИШКА” НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС"
00044-2009-0013 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт и поддържане на 154,2 км Републикански пътища, техните принадлежности, пътни съоръжения, озеленяване и ландшафтно оформяне, направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, отводнителни мероприятия и др., на територията на Районна пътна служба Тервел при ОПУ Добрич.
00044-2009-0017 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Допълнителни СМР за завършване на обект:" Рехабилитация на Път II-37 Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат, от км 145+216 до км 163+322 /Начало гр.Пещера – край гр.Батак/"
Общ брой: 2202
Страница 8 от 147 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница
* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 21.05.2015 г. 
Европейската комисия инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалването в областта на обществените поръчки....
*
* Още... *
* * *
*
* 05.05.2015 г. 
Информационната система за вътрешния пазар (IMI) помага с европейски обществени поръчки....
*
* Още... *
* * *
*
* 09.04.2015 г. 
Проект на нов Закон за обществените поръчки за публично обсъждане до 11.05.2015 г....
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 0.788495063782 s