Регистрация на представител на организация

    Тук можете да се регистрирате като представител на организация за целите на регистрацията на външни експерти. Попълването на всички полета е задължително. След като в АОП се получи надлежно подписано и подпечатано упълномощаване на лицето, посочено в регистрацията, тя ще бъде активирана от администратор на АОП и лицето ще получи достъп до функционалностите на системата.


» данни за достъп

Потребителско име:
Парола:
Повторение на паролата:

» лични данни

Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН/ЛНЧ:

» контакт

Телефон:
E-mail:

» представлявана организация

Представлявана организация:
  (ако организацията, която представлявате не присъства в списъка, моля попълнете полетата по-долу)
Наименование на организацията:
ЕИК:
Тип на организацията: