Внимание Attention
Вие бяхте пренасочени към тази страница поради невъзможност за връзка.
TCP порт: 7778 e недостъпeн за вас. Консултирайте се с администратора на вашата мрежа.

За да използвате основните публични услуги, предоставени от АОП, е необходимо да е разрешен мережовият протокол TCP за портове: 7778 и 80.

Разширените услуги на АОП използват TCP портове: 7777 и 443.

Моля, използвайте линковете по-долу, след като отстраните проблема.
РЕГИСТЪР: http://www.aop.bg
ПОРТАЛ: http://rop3-app1.aop.bg:7778
You are redirected to this page because of network disability.
TCP port: 7778 is no accessible for you. You may need your network administrator help.

Basic public PPA services require existence of TCP protocol and access to
network ports: 7778 и 80.

PPA extended services require TCP ports: 7777 and 443.

Please use the following links when the problem is resolved.
REGISTER: http://www.aop.bg
PORTAL: http://rop3-app1.aop.bg:7778


На 19.12.2011 г. беше сменен публичният IP адрес на интернет страницата на Портала за обществени поръчки. На URL адреса www.aop.bg вече отговаря реален IP адрес 212.122.187.83.
Ако имате проблем с достъпа до интернет страницата на Агенция по обществени поръчки, трябва да осигурите на своите firewall-и входящ и изходящ достъп през портове 7777 и 7778 до IP адрес 212.122.187.83 (вместо досегашния 212.122.184.81).
Използването на тези портове се налага поради лицензионни и технологични причини, свързани с платформата, на която се базира приложението. В зависимост от конкретния случай, може да е необходимо рестартиране на firewall и/или работните станции, за да се премахне евентуално неправилно кеширано копие на DNS запис със стария IP адрес.