* Language: Български | English   *
*
*
*
About the Agency
*
*
*
Legal framework
*
*
*
Virtual clerk
*
*
*
Practice
*
*
*
Standard Documents
*
*
*
eSender
*
*
*
News and events
*
*
*
Recommendations of the industry
*
*
*
Ex-ante control
*
*
*
International programs
*
*
*
European Union
*
*
*
Useful links
*
*
*
Contacts
*
*
*
Statistics
*
*
* * *

*
*
Username:

Password:
 
Registration
Forgot your password
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Login
*
*
Username:

Password:
 
Registration
Forgot your password
* *
*
*
PPA register:
*
*
*
Description (key words):

Code:

Unique procurement number:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Documentation for participation can be recieved by:
*
* *Advanced search *
* *Help *
*
*
*
*
News
*
*
* 28.06.2018
Оказване на подкрепа от възложителите за изпълнение на проект...
*
* Details... *
* * *
*
* 20.06.2018
Технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци...
*
* Details... *
* * *
*
* 14.06.2018
Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки...
*
* Details... *
* * *
*
* 04.05.2018
Удължаване на срока...
*
* Details... *
* * *
*
* 26.04.2018
Съвместна кръгла маса...
*
* Details... *
* * *
*
* Archive *
*
*
Events
*
*
* * *
*
Home | Site map | Register | Contact | Help - © Public Procurement Agency. *
Страницата беше генерирана за: 6.02236413956 s