* Language: Български | English   *
*
*
*
About the Agency
*
*
*
Legal framework
*
*
*
Virtual clerk
*
*
*
Practice
*
*
*
Standard Documents
*
*
*
eSender
*
*
*
News and events
*
*
*
Recommendations of the industry
*
*
*
Ex-ante control
*
*
*
International programs
*
*
*
European Union
*
*
*
Useful links
*
*
*
Contacts
*
*
*
Statistics
*
*
* * *

*
*
Username:

Password:
 
Registration
Forgot your password
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Login
*
*
Username:

Password:
 
Registration
Forgot your password
* *
*
*
PPA register:
*
*
*
Description (key words):

Code:

Unique procurement number:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Documentation for participation can be recieved by:
*
* *Advanced search *
* *Help *
*
*
*
*
News
*
*
* 19.04.2018
Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили...
*
* Details... *
* * *
*
* 22.02.2018
Новина от 21.02.2018 година...
*
* Details... *
* * *
*
* 16.02.2018
Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)"...
*
* Details... *
* * *
*
* 02.01.2018
От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти...
*
* Details... *
* * *
*
* 15.11.2017
Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации...
*
* Details... *
* * *
*
* Archive *
*
*
Events
*
*
* * *
*
Home | Site map | Register | Contact | Help - © Public Procurement Agency. *
Страницата беше генерирана за: 2.22699904442 s