* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
За агенцията
*
*

Агенцията по обществени поръчки е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област. 

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник. Агенцията е подчинена на Министъра на икономиката и енергетиката и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:

  • публичност и прозрачност;
  • свободна и лоялна конкуренция;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Агенцията се ръководи и представлява от г-жа Миглена Павлова - Изпълнителен директор и е организирана в три дирекции:

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 12.11.2019 г. 
Стартира нов Портал за обществени поръчки...
*
* Още... *
* * *
*
* 11.11.2019 г. 
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП...
*
* Още... *
* * *
*
* 07.11.2019 г. 
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП...
*
* Още... *
* * *
*
* 04.11.2019 г. 
Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки...
*
* Още... *
* * *
*
* 01.11.2019 г. 
Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г....
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 2.13011598587 s