Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9068114 08.09.2017 г.  Община Струмяни Доставка на оборудване и обзавеждане за дневен център-Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот. 19.09.2017 г.  17:00 ч.
9067190 11.08.2017 г.  Община Струмяни "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни - втори етап”. 14.08.2017 г.  17:00 ч.
9066604 25.07.2017 г.  Община Струмяни "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни - втори етап”. 10.08.2017 г.  17:00 ч.
9062495 20.03.2017 г.  Община Струмяни "Основен ремонт на стадион с. Микрево, община Струмяни”. 05.04.2017 г.  15:00 ч.
9062315 14.03.2017 г.  Община Струмяни "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни”. 30.03.2017 г.  15:00 ч.
9060676 16.01.2017 г.  Община Струмяни „Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни " 19.01.2017 г.  17:00 ч.
9060472 06.01.2017 г.  Община Струмяни „Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни " 13.01.2017 г.  17:00 ч.
9060225 22.12.2016 г.  Община Струмяни "Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на община Струмяни" 27.12.2016 г.  17:00 ч.
9059939 14.12.2016 г.  Община Струмяни „Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер – товарач за нуждите на Община Струмяни" 21.12.2016 г.  17:00 ч.
9056943 28.09.2016 г.  Община Струмяни „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 05.10.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 60
Страница 5 от 6 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)