Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9086683 13.03.2019 г.  Община Струмяни „Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни“ 19.03.2019 г.  17:00 ч.
9086381 01.03.2019 г.  Община Струмяни Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)" 07.03.2019 г.  17:00 ч.
9086040 25.02.2019 г.  Община Струмяни Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“ 01.03.2019 г.  17:00 ч.
9085975 22.02.2019 г.  Община Струмяни „Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни“ 13.03.2019 г.  17:00 ч.
9085922 21.02.2019 г.  Община Струмяни "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1" 01.03.2019 г.  17:00 ч.
9085702 15.02.2019 г.  Община Струмяни Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“ 25.02.2019 г.  17:00 ч.
9084865 14.01.2019 г.  Община Струмяни „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни“ 21.01.2019 г.  17:00 ч.
9084108 10.12.2018 г.  Община Струмяни „Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни“ 18.12.2018 г.  17:00 ч.
9082439 26.10.2018 г.  Община Струмяни „Консултантски услуги по управление на проект „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“ 30.10.2018 г.  17:00 ч.
9082025 17.10.2018 г.  Община Струмяни „Консултантски услуги по управление на проект „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“ 26.10.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 60
Страница 2 от 6 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)