Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9078428 12.07.2018 г.  Районен съд - Нови пазар "Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втория етаж в сграда на Районен съд гр. Нови пазар" 27.07.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1  

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)