Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097845 31.03.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.. 18.05.2020 г.  16:00 ч.
9097317 18.03.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ – Търговище АД” за срок от една година от датата на подписване на договора. 04.05.2020 г.  16:00 ч.
9097111 12.03.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 17.03.2020 г.  16:00 ч.
9096883 06.03.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ – Търговище АД. 12.03.2020 г.  16:00 ч.
9096876 06.03.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Доставка на микробиологични среди, тестове за микробиология, паразитология и серология за нуждите на МБАЛ – Търговище АД. 23.03.2020 г.  16:00 ч.
9096563 24.02.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 11.03.2020 г.  16:00 ч.
9096452 18.02.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ – Търговище АД. 05.03.2020 г.  16:00 ч.
9094279 05.11.2019 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 19.11.2019 г.  16:00 ч.
9092743 24.09.2019 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри, за срок от две години. 08.10.2019 г.  16:00 ч.
9090729 26.07.2019 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД Доставка на гориво за МПС , собственост на МБАЛ – Търговище АД за срок от една година. 19.08.2019 г.  16:00 ч.
Общ брой: 44
Страница 1 от 5 
   1 2 3 4 5  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)