Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9084867 14.01.2019 г.  Община Борово Предмет на поръчката: „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр.Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания” 30.01.2019 г.  17:00 ч.
9083754 30.11.2018 г.  Община Борово : «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» по обособени позиции 06.12.2018 г.  17:00 ч.
9083359 21.11.2018 г.  Община Борово «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» 30.11.2018 г.  17:00 ч.
9082627 31.10.2018 г.  Община Борово Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на настоящата обществена поръчка, е избирането на изпълнител, професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране на законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строително-монтажните работи обхващат следните дейности: реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр. Боровопо ул.“ Гео Милев“, ул. “Отец Паисий“, ул. “Кирил и Методий“, ул. “Белите брези“, ул.“ „Георги Мамарчев“, ул. “Първи май“, ул. “Цар Калоян“, ул. “Опълченец Дончо Марков“, ул. “Княз Борис“, ул. “Цар Асен“, ул.“6-ти септември“, ул. “Горазд“, ул. “Българка“, ул. “Кольо Денев“, ул. “Даскал Костов“, ул.“3-ти март“, ул .“Червен“, ул. “Асен Златаров“, ул. “Плиска“, ул.”Мусала”, ул.”Патриарх Ефтимий”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Горна Манастирица”, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Ивайло”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Баба Тонка”, ул.”Черни лом”, ул.”Хан Крум”, ул.”Поручик Кънчо Димов”, ул. „Мильо Радев” ул.”Околчица” и ул. “П. Кр. Яворов“. Пълно описание е направено в Техническата спецификация. 07.11.2018 г.  17:00 ч.
9082256 23.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““ 26.10.2018 г.  17:00 ч.
9081889 15.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставяната услуга и намаляване на загубите на вода“ 23.10.2018 г.  17:00 ч.
9078946 26.07.2018 г.  Община Борово Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“ 30.07.2018 г.  17:00 ч.
9078373 11.07.2018 г.  Община Борово Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“ 26.07.2018 г.  17:00 ч.
9073763 12.03.2018 г.  Община Борово “Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“. 19.03.2018 г.  17:00 ч.
9070753 24.11.2017 г.  Община Борово «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2018 г.» по обособени позиции. 1.Об.п. №1: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/, път RSE 3008 - 0,400 км /Обретеник-Батин-Г.Абланово-гробищен парк/ и участък от път RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/ и улична мрежа на с.Обретеник, с прогнозна стойност: 8200 лв. 2.Об.п.№2: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700 /Обретеник-Г.Абланово/ и улична мрежа на с.Горно Абланово, с прогнозна стойност: 6572лв. 3.Об.п.№3: Снегопочистване на участък от път RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 / Е-85-Екз.Йосиф/ и улична мрежа на с.Екзарх Йосиф, с прогнозна стойност: 7732 лв. 4.Об.п.№4: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово-Батин/ и улична мрежа на с.Батин, с прогнозна стойност: 5292лв.; 5.Об.п.№5: Снегопочистване на участък от път RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400 / Брестовица-Волово/, път RSE 3009-1003 - 0,400 км /Волово-Ботров/Брестовица-гробищен парк/ и път RSE 3010 - 0,400 км /Брестовица-хижа Брестовица/ и улична мрежа на с. Брестовица, с прогнозна стойност: 4908лв. 6.Об.п.№6: Снегопочистване на участък от път RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и път RSE 3007-2006 - 0,600 км /Борово-Баниска-гробищен парк/ и улична мрежа на гр. Борово, с прогнозна стойност: 5084лв. 7.Об.п.№7: Снегопочистване на участък от път RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и улична мрежа на с.Волово, с прогнозна стойност: 1524лв. 8.Об.п.№8: Снегопочистване на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на град Борово, както следва: Участък от път ІІІ - 501 от км. 43+716 до км. 46+655 - 2,939 км обща (приравнена дължина = 2,939 км) - бул. “България”; ул. “Дунав” и участък от път ІІІ-5101 от км. 5+011 от км. 6+652 - 1,641 км обща (приравнена дължина = 1,128 км) - ул. “Дунав”, с прогнозна стойност: 4067 лв. 9.Об.п.№9: Опесъчаване и третиране на участъци от пътната и уличната мрежа от об.п.№1 до об.п.№8 с прогнозна стойност: 5605лв. 10.Об.п.№10: Снегозащита на участъците от ОПМ по об.п.№1 до об.п.№8 чрез изсичане на храсти и клони, окосяване на тревни площи и отстраняване на др.крайпътна растителност в обхвата на пътя, с прогнозна стойност: 15983 лв. Прогнозните стойности са с вкл.ДДС и само ориентировъчни за целите на поръчката и не ограничават възложителя и участниците в поръчката. Обявата за поръчката е всички документи и условията за участие са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. 27.11.2017 г.  17:00 ч.
Общ брой: 24
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)