Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089208 14.06.2019 г.  Община Борово “Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улици в община Борово“. Касае се за консултантски услуги при управлението и отчитането на проект: „Реконструкция на улици в община Борово“. Дейностите по предмета включват подготовка на документи за искания на плащания, доклади, отчети и всички изискуеми документи, съгласно изискванията на управляващия орган; оказване на техническа помощ при подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие“-РА по време на изпълнението на проекта и други. Пълно описание се съдържа техническа спецификация 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9086758 18.03.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”, Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: обект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, обект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; обект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; обект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, обект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 21.03.2019 г.  17:00 ч.
9086328 28.02.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”,Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: Подобект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, Подобект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; Подобект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; Подобект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, Подобект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 15.03.2019 г.  17:00 ч.
9084867 14.01.2019 г.  Община Борово Предмет на поръчката: „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр.Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания” 30.01.2019 г.  17:00 ч.
9083754 30.11.2018 г.  Община Борово : «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» по обособени позиции 06.12.2018 г.  17:00 ч.
9083359 21.11.2018 г.  Община Борово «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» 30.11.2018 г.  17:00 ч.
9082627 31.10.2018 г.  Община Борово Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на настоящата обществена поръчка, е избирането на изпълнител, професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране на законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строително-монтажните работи обхващат следните дейности: реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр. Боровопо ул.“ Гео Милев“, ул. “Отец Паисий“, ул. “Кирил и Методий“, ул. “Белите брези“, ул.“ „Георги Мамарчев“, ул. “Първи май“, ул. “Цар Калоян“, ул. “Опълченец Дончо Марков“, ул. “Княз Борис“, ул. “Цар Асен“, ул.“6-ти септември“, ул. “Горазд“, ул. “Българка“, ул. “Кольо Денев“, ул. “Даскал Костов“, ул.“3-ти март“, ул .“Червен“, ул. “Асен Златаров“, ул. “Плиска“, ул.”Мусала”, ул.”Патриарх Ефтимий”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Горна Манастирица”, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Ивайло”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Баба Тонка”, ул.”Черни лом”, ул.”Хан Крум”, ул.”Поручик Кънчо Димов”, ул. „Мильо Радев” ул.”Околчица” и ул. “П. Кр. Яворов“. Пълно описание е направено в Техническата спецификация. 07.11.2018 г.  17:00 ч.
9082256 23.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““ 26.10.2018 г.  17:00 ч.
9081889 15.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставяната услуга и намаляване на загубите на вода“ 23.10.2018 г.  17:00 ч.
9078946 26.07.2018 г.  Община Борово Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“ 30.07.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 27
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)