Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9086758 18.03.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”, Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: обект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, обект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; обект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; обект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, обект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 21.03.2019 г.  17:00 ч.
9086328 28.02.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”,Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: Подобект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, Подобект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; Подобект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; Подобект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, Подобект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 15.03.2019 г.  17:00 ч.
9084867 14.01.2019 г.  Община Борово Предмет на поръчката: „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр.Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания” 30.01.2019 г.  17:00 ч.
9083754 30.11.2018 г.  Община Борово : «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» по обособени позиции 06.12.2018 г.  17:00 ч.
9083359 21.11.2018 г.  Община Борово «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» 30.11.2018 г.  17:00 ч.
9082627 31.10.2018 г.  Община Борово Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на настоящата обществена поръчка, е избирането на изпълнител, професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране на законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строително-монтажните работи обхващат следните дейности: реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр. Боровопо ул.“ Гео Милев“, ул. “Отец Паисий“, ул. “Кирил и Методий“, ул. “Белите брези“, ул.“ „Георги Мамарчев“, ул. “Първи май“, ул. “Цар Калоян“, ул. “Опълченец Дончо Марков“, ул. “Княз Борис“, ул. “Цар Асен“, ул.“6-ти септември“, ул. “Горазд“, ул. “Българка“, ул. “Кольо Денев“, ул. “Даскал Костов“, ул.“3-ти март“, ул .“Червен“, ул. “Асен Златаров“, ул. “Плиска“, ул.”Мусала”, ул.”Патриарх Ефтимий”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Горна Манастирица”, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Ивайло”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Баба Тонка”, ул.”Черни лом”, ул.”Хан Крум”, ул.”Поручик Кънчо Димов”, ул. „Мильо Радев” ул.”Околчица” и ул. “П. Кр. Яворов“. Пълно описание е направено в Техническата спецификация. 07.11.2018 г.  17:00 ч.
9082256 23.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““ 26.10.2018 г.  17:00 ч.
9081889 15.10.2018 г.  Община Борово „Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставяната услуга и намаляване на загубите на вода“ 23.10.2018 г.  17:00 ч.
9078946 26.07.2018 г.  Община Борово Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“ 30.07.2018 г.  17:00 ч.
9078373 11.07.2018 г.  Община Борово Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“ 26.07.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 26
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)