Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092477 13.09.2019 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9090634 24.07.2019 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД по три обособени позиции, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо по три обособени позиции. Предметът на поръчката по обособени позиции включва финансовите услуги по т. 1.3 - т. 1 и т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК. 31.07.2019 г.  17:00 ч.
9090013 08.07.2019 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Избор на банки за комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД по три обособени позиции, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, инкасо по три обособени позиции. Предметът на поръчката по обособени позиции включва финансовите услуги по т. 1.3 - т. 1 и т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9087789 24.04.2019 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД по пет обособени позиции, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по пет обособени позиции. Предметът на поръчката по обособени позиции включва финансовите услуги по т. 1.3 - т. 1 и т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК. 07.05.2019 г.  17:00 ч.
9087262 08.04.2019 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Избор на банки за комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД по пет обособени позиции, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по пет обособени позиции. Предметът на поръчката по обособени позиции включва финансовите услуги по т. 1.3 - т. 1 и т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК. 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9084501 21.12.2018 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово 07.01.2019 г.  17:00 ч.
9080849 17.09.2018 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура за водолечение в "СБР-НК" ЕАД по тринадесет обособени позиции 25.09.2018 г.  17:00 ч.
9078770 23.07.2018 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции 27.07.2018 г.  17:00 ч.
9078399 12.07.2018 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции 20.07.2018 г.  17:00 ч.
9074551 03.04.2018 г.  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София Подмяна на носеща метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в "СБР-НК" ЕАД, филиал Овча могила 19.04.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 20
Страница 1 от 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)