Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095087 05.12.2019 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система –Инкасо на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност. 18.12.2019 г.  16:30 ч.
9094002 29.10.2019 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник. 04.11.2019 г.  16:30 ч.
9093405 14.10.2019 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник 28.10.2019 г.  16:30 ч.
9085452 07.02.2019 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник” 13.02.2019 г.  16:30 ч.
9085210 29.01.2019 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник” 06.02.2019 г.  16:30 ч.
9084045 07.12.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система – Инкасо на Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност. 13.12.2018 г.  16:30 ч.
9083541 27.11.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник 05.12.2018 г.  16:30 ч.
9083436 23.11.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система –Инкасо на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност. 06.12.2018 г.  16:30 ч.
9083050 13.11.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник 26.11.2018 г.  16:30 ч.
9082606 31.10.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник. 07.11.2018 г.  16:30 ч.
Общ брой: 30
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)