4. Професионална квалификация и практически опит

Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит Февруари 2015 – в момента Директор Тотал Инс-Застрахователен Брокер ЕООД; София Ноември 2014 – Февруари 2015 Член на борда на директорите Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) ЕАД Април 2007-Ноември 2014 Директор Тотал Инс-Застрахователен Брокер ЕООД; Септември 2006 – Март 2007 Заместник Директор на Дирекция „Стратегически партньори и клиенти“ Застрахователна Компания УНИКА АД София ▪ Август 2005 – Септември 2006 Съветник по застрахователна дейност Инвестиционен фонд ЕКУЕСТ ЕАД