01650-2014-0008

BG-:

:

. 7, . 5 6 ()

I.1)

--, . 6, : , 4400, , .: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, : 034 444023

/ :

/:

/: vikpz.com.

: vikpz.com.

I.3) / / , / :
I: ,

I.1)
II.2)
I.3)
: 231 03.12.2014 . 
I.5)
01650-2014-0008
I.6)

. Ĕ


III:

II.1)
: 2 02.02.2015 . 
II.2) :

III.3)

131085380, .. 4 1 .12, 1766, , .: 0899 987696

II.4)

II.5)

. Ĕ

I.6)

1

II.7)
170000 BGN
III.8)


IV:

V.1) /

02.02.2016 . 

V.3) /

V.4)

V.5)

V.6)
163270 BGN
V.7)


V:


VI:

11.03.2016 . 


: .
: