Информация за преписката

Възложител: Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ - Генерал Тошево
Номер: 00507-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/dai-gt-378/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване - гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона и доставка на фураж-млекозаместител – 9000 кг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/03/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   957489   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2020 03.02.2020
2   957492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2020 03.02.2020
3   974431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2020 30.04.2020