Информация за преписката

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
Номер: 00026-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1296-19ip-050a045
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставката на машина за индукционно заваряване и охладител
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/02/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   954111   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.01.2020 14.01.2020
2   954112   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         14.01.2020 14.01.2020
3   962301   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.02.2020 27.02.2020