Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0049
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-038
Процедура:
Описание: Доставка на оптични прибори по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Прибор за разузнаване и наблюдение нощем. Обособена позиция № 2 -Оптичен колиматорен прицел.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949550   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.12.2019 18.12.2019
2   949564   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     16.12.2019 18.12.2019