Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0047
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва доставка на 40 000 броя фланелки с яка и къс ръкав във военно формирование 52 370 - Негушево. Възлагането на обществената поръчка приключва със сключване на рамково споразумение с един изпълнител за срок от 36 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   948812   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.12.2019 16.12.2019
2   948814   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 16.12.2019
3   951860   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.12.2019 02.01.2020