Информация за преписката

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
Номер: 00026-2019-0055
Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1300-19tp-m90a007
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Доставка на природен газ за нуждите на ПОК „Енерго” Пампорово,

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   947919   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.12.2019 06.12.2019
2   951827   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         30.12.2019 30.12.2019