Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.vik.bg/public-procurement/view/2019-OPO-4-14-Vaorazhena-i-nevaorazhena-ohrana-na-obekti-na-ViK-EOOD-Plovdiv-v-grad-Plovdiv-i-oblast-Plovdiv.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив за период 12 (дванадесет) месеца считано от 05.01.2020 г. и/или до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   944839   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.11.2019 18.11.2019
2   952412   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         06.01.2020 06.01.2020