Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Тунджа към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0147
Адрес на профила на купувача: https://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/3534
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва: 1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобил 2. Текущ ремонт – планови технически обслужвания и аварийни ремонти (при необходимост) с оригинални или алтернативни резервни части. 3. Доставка на резервни части, материали и консумативи – доставените резервни части, материали и консумативи да са оригинални или алтернативни, придружени със сертификат за произход и качество и да съответстват на марката и модела на съответното МПС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942085   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2019 01.11.2019
2   942096   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 01.11.2019
3   956873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2020 30.01.2020