Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Тунджа към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0146
Адрес на профила на купувача: https://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/3535
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на ТП Държавно Горско Стопанство „Тунджа“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942101   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2019 01.11.2019
2   942104   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2019 01.11.2019
3   963309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2020 09.03.2020