Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Граматиково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0139
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3518
Процедура: Открита процедура
Описание: ДОСТАВКАТА ВКЛЮЧВА САМО ТИКВИ - 23 ТОНА, ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940644   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.10.2019 28.10.2019
2   940646   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2019 28.10.2019
3   946998   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 05.12.2019