Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0039
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лицензи за софтуерни продукти на IBM и софтуерна осигуровка за период от 36 месеца от датата на лицензионните сертификати за обезпечаване на функционирането на ЕПДЕАУ, както следва: • Лицензи за IBM Digital Experience Manager за 4 процесорни ядра. Описание на продуктите: • IBM Digital Experience Manager Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months - 289 PVU • IBM Digital Experience Manager Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months - 560 PVU Дейности по поддръжката: ? поддръжка и консултации от производителя или от негов оторизиран представител за целия срок на договора; ? инсталиране на актуализации и патчове в рамките на осигурената поддръжка; ? обновяване на продукти, оптимизации и настройки; ? експертна поддръжка на потребителите на системата по телефон и електронна поща 24 x 7; ? отваряне на неограничен брой казуси към производителя; ? осигуряване на експертна помощ на място при инцидент.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940393   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.10.2019 25.10.2019
2   940395   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
3   953024   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.01.2020 10.01.2020