Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0038
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка и монтаж на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип за дооборудване на помещения и работни места в блок „Б“ от административната сграда в СОСП Ботевград 2 - Стенни вентилаторни конвектори за външен монтаж – 60 броя; - Таванни касетъчни конвектори, скрит монтаж за монтиране в окачен таван – 8 броя. (единична касета – 2 бр. и двойна касета – 6 бр.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   939680   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.10.2019 18.10.2019
2   939682   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.10.2019 18.10.2019
3   948804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.12.2019 11.12.2019