Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://op.smyadovo.bg/procedures/zop
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на горива за зареждане на автомобилите /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ и дизелово гориво за отопление за нуждите на Община Смядово.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   930887   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
2   937252   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.10.2019 09.10.2019