Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0017
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=250
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на хранителни, нехранителни стоки и плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов – ДГ „Васил Левски“ с изнесена група на ул.“Плевенско шосе“ № 5, ДГ „Калина Малина“ с изнесени групи в с. Вардим и с. Б. Сливово, ДГ „Радост“, ДГ „Чиполино“, ДГ „Слънчо“, ДГ „Радост“ с. Царевец с изнесени групи в с. Хаджи Димитрово, с. Козловец и с.Алеково, ДГ „Зорница“ с. Ореш с групи в с. Морава, с. Овча могила, с. Драгомирово и Млечна кухня – гр. Свищов. Доставките ще се извършват по установен график, до 7:00 часа франко склада на детските заведения, два пъти седмично след подаване на писмена заявка (по факс, ел. поща, куриер или на представител на Изпълнителя) един ден преди деня на доставката за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените детски заведения.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927860   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.08.2019 13.08.2019
2   932179   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2019 11.09.2019