Информация за преписката

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София
Номер: 01928-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”? Овлажняваща камера ? Ламинатор ? Каутер ? Скенер ? Преса книговезка довършителна ? Стан Книговезки ? Преса книговзка ръчна ? Дестилатор ? Лабораторна камина/лабораторен бокс
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927501