Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марките Тойота, Волво, Мерцедес – Бенц, Хамър, УАЗ – модификации, ЗИЛ – модификации, Урал, ГАЗ – 66, Шкода, МАЗ, Чавдар, Робур, Татра и други, необходими за поддържането на техническата изправност и годност за експлоатация на пътните превозни средства в Сухопътните войски. Поръчката е разделена на девет обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927215   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 12.08.2019
2   927221   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
3   947328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2019 06.12.2019
4   953225   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2020 09.01.2020
5   954738   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020
6   954740   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020