Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/084abac3e358cfd96915789d55482b10
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаване на творческо съдържание и техническа реализация чрез организация и заснемане на телевизионна продукция „Спорт тото“, излъчвана на живо в ефира на бТВ, продукция на автоанонси и заснемане на печеливши от игрите на Спорт тото, излъчвани в ефира на бТВ към телевизионна продукция „Спорт тото“, наричани в настоящата документация общо „услуги“, за период от 36 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927130   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2019 12.08.2019
2   927134   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
3   938319   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.10.2019 14.10.2019