Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0016
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=247
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмета на поръчката включва: Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“ с обща дължина – 3133 метра.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926704   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.08.2019 07.08.2019
2   932639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019