Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2019-0009
Адрес на профила на купувача: https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на индивидуална тактическа екипировка за военните формирования от Сухопътните войски. Поръчката е разделена на 6 /шест/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Модулна тактическа система за екипировка; Обособена позиция № 2 – Поясна тактическа система; Обособена позиция № 3 – Елементи за закрепване на снаряжението: - Джоб за противогаз; - Джоб за фенер; - Джоб за индивидуален медицински пакет Обособена позиция № 4 – Елементи за закрепване на въоръжението: - Двоен джоб за пълнители за АК; - Кобур за пистолет; - Двоен джоб за пълнители за пистолет; - Джоб за граната Обособена позиция № 5 – Раменна тактическа система; Обособена позиция № 6 – Носим шанцов инструмент с калъф за закрепване
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   922397   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.07.2019 19.07.2019
2   922398   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019
3   925190   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.07.2019 02.08.2019
4   931683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2019 09.09.2019