Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0040
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225
Процедура: Конкурс за проект
Описание: Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921861   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.07.2019 15.07.2019
2   921864   Обявление за конкурс за проект (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС)     12.07.2019 15.07.2019