Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/obshtina/poruchki
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвидена е цялостна подмяна на настилката чрез изпълнение на нова саморазливна акрилатна настилка. Разчертаването на игралните полета ще се изпълни съгласно Наредба за спортни сгради и съоръжения. Настилката се изпълнява като акрилатна саморазливна настилка с минимална дебелина 7 мм. Предвижда се подмяна на оградните пана и ремонтиране на стълбовете, подмяна на осветлението и изграждане на видеонаблюдение. Спортно оборудване: • Метални врати за футбол на открито, прахово боядисани в бял цвят 300х200cм., с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа от 100 % PE, UV стабилизирани, за употреба на открито, с дебелина на въжетата мин. 6 мм., бял цвят и размер на окото квадрат не по-голям от 13х13cм., начин на сплитане – чрез възли; • Баскетболни кошове за употреба на открито в комплект с основен стълб, еластичен ринг с мрежа от 100 % PE, UV стабилизирани, за употреба на открито, с дебелина на въжетата мин. 4 мм., окомплектовани с всички скрепителни елементи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921290   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
2   921295   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
3   947168   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.12.2019 02.12.2019