Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич
Номер: 00496-2019-0049
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2466&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на годишен технически преглед, за моторни превозни средства, ползвани от РДСП - ДОБРИЧ и на ДСП на територията на област ДОБРИЧ - собственост на Агенция за социално подпомагане или предоставени й за ползване от други ведомства за срок от 24 месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5 - неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 7 - неразделначаст от документацията за възлагане на обществена поръчка - тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост); - репатриране на повреден автомобил до най-близкия сервиз на съответната област (при необходимост); - проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; - ремонт и зареждане на климатични системи; - ел. крушки; - чистачки; - течност за чистачки; - комплексно почистване; - годишен технически преглед.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920899   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019