Информация за преписката

Възложител: "Бургасбус" ЕООД
Номер: 00049-2019-0008
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0005113.html
Процедура:
Описание: Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920515   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
2   923574   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     22.07.2019 25.07.2019