Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0013
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката има 3 обособени позиции: Позиция № 1 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г.Позиция 2 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на ЕС "АЛТЕЯ" в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Позиция 3 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г.-2022г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   918644   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.06.2019 01.07.2019
2   918650   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
3   932100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2019 10.09.2019