Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.profile.gdin.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществена поръчка включва разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на ГДИН и териториалните й служби. Поръчката ще се изпълнява за срок от 5 години.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917439   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.06.2019 24.06.2019
2   917441   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019
3   935668   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019