Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.profile.gdin.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени в първия и втория от трите надземни етажа на сградата и част от сутерена, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916058   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019
2   916064   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019
3   950440   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.12.2019 19.12.2019