Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/29ceffa1f4968c9011812a15ef07f863
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени на трети и четвърти етаж от сградата, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915305   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019
2   915308   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019