Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0029
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38304
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно: За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50: 1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца За обща изложбена зона - образователни инсталации: 1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм 2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера 3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра 4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна 5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно и петоъгълник)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913275   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2019 27.05.2019
2   913276   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
3   931540   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019