Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Открита процедура
Описание: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул.Хан Аспарух
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912582   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2019 23.05.2019
2   912583   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2019 23.05.2019
3   929041   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2019 23.08.2019