Информация за преписката

Възложител: "Бургасбус" ЕООД
Номер: 00049-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0004944.html
Процедура:
Описание: Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911103   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2019 13.05.2019
2   914273   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019