Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/50-godini-devnya
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира празничното отбелязване на 50-годишнината от обявяване на Девня за град, което е планирано да се проведе на 24, 25, 26 и 27 август 2019 година в град Девня, в парк Разсадника. Изпълнителят следва да организира и обезпечи програмата, да осигури пълна логистика на събитието, както и отразяването му в телевизии, радиа и интернет социални медии.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910036   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2019 07.05.2019
2   942862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.11.2019 04.11.2019