Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/festival-marcianopol-2019
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира четвъртото издание на фестивала "Марцианопол - животът в древния град", който ще се проведе на 8 и 9 юни 2019г. в Античния Амфитеатър в град Девня. Изпълнителят следва да осигури пълна логистика на събитието.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910035   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2019 07.05.2019