Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://krasnapoliana.com/public-procurement
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Красна поляна”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909478   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.04.2019 25.04.2019
2   915062   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019